Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 18. 3. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 8. 3. 2022 – čj. ČOI 32508/22/0100  týkající se uložení sankce za zveřejnění rozhodnutí o přestupku. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky  datovou schránkou dne 10. 3. 2022 – čj. ČOI 32960/22/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena