Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 18. 6. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) odpověď na žádost ze dne 23. 5. 2019 (čj. ČOI 68764/19/0100)  týkající se  počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 11 odst. 5 zákona č. 65/2017 Sb. – prodej alkoholických nápojů osobám mladším 18 let u vybraných subjektů v roce 2018.

Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou (ke stažení ZDE a ZDE ve formátu PDF) dne 6. 6. 2019 – čj. ČOI 74714/19/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena