Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 19. 11. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 27. 10. 2021 (čj. ČOI 137665/21/3000) týkající se kontrol u společnosti Envona, s.r.o. Informace byla žadateli zaslána jako listovní zásilka  (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 11. 11. 2021 – čj. ČOI 144096/21/0100.

2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena