Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 19. 3. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci poskytnutou dne 7. 3. 2019 na žádost týkající se vyřízení podání žadatele.  

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 22. 2. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle ZSPI evidovaná pod čj. ČOI 26131/19/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se vyřízení podání žadatele.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 7. 3. 2019 – čj. ČOI 28184/19/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena