Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 19. 3. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSPI), informaci k žádosti  ze dne 23. 2. 2021 evidované pod čj. ČOI 28287/21/0100 týkající se výše platů, odměn, benefitů, funkčních požitků a délky působení ve funkci zaměstnanců ČOI na řídících pozicích v roce 2020.  Žadateli byly poskytnuty informace o výši hrubého platu ředitelů inspektorátů včetně odměn v anonymizované podobě. Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou dne 10. 3. 2021 – čj. ČOI 28780/21/0100.    

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena