Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 19. 6. 2017

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 19. 6. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 6. 6. 2017 na žádost týkající se poskytnutí dokumentů vedených pod čísly jednacími sp. zn. ČOI 78054/13/1000, sp. zn. ČOI 50027/14/0100 a sp. zn. ČOI 110196/14/0100 – OP/1167. České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 25. 5. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 73329/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se dokumentů vedených pod konkrétními jednacími čísly. Žadateli byly požadované dokumenty poskytnuty a zaslány elektronicky dne 6. 6. 2017 – čj. ČOI 73825/17/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena