Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 19. 6. 2017

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 19. 6. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 7. 6. 2017 na žádost týkající se poskytnutí pravomocných rozhodnutí o uložení sankce za porušení zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, vydaná v návaznosti na zákaz prodeje 28. 10. 2016.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 29. 5. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 74614/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se poskytnutí pravomocných rozhodnutí o uložení sankce za porušení zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, vydaná v návaznosti na zákaz prodeje 28. 10. 2016. Žadateli byla požadovaná rozhodnutí poskytnuta a zaslána elektronicky dne 7. 6. 2017 – čj. ČOI 74695/17/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena