Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 19. 7. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 10. 7. 2018 na žádost týkající se výrobku nahlášeného do Rapexu – dětské houpačky Beruška.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 26. 6. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 84693/18/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se výrobku nahlášeného do Rapexu – dětské houpačky Beruška.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 10. 7. 2018 – čj. ČOI 85538/18/0100.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena