Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 19. 9. 2016

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 19. 9. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 5. 9. 2016 na žádost týkající se zaměstnance inspektorátu ČOI Jihomoravský a Zlínský.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 23. 8. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 106147/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se zaměstnance inspektorátu ČOI Jihomoravský a Zlínský.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky  dne 5. 9. 2016 – čj. ČOI 111322/16/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena