Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 2. 11. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 11. 10. 2020 (čj. ČOI 135932/20/0100) týkající se poskytnutí kopií výstupů z kontrol spotřebitelského úvěru v roce 2013. Žadateli byl poskytnut dokument zpracovaný odborným útvarem ČOI v roce 2013, jehož obsahem je vyhodnocení kontrol spotřebitelského úvěru.
Žadateli byly informace poskytnuty elektronicky datovou schránkou dne 26. 10. 2020 – čj. ČOI 138732/20/0100.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena