Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 2. 2. 2015

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 2. 2. 2015   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 19. 1. 2015 na žádost týkající se kontrol spotřebitelských úvěrů.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 5. 1. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 385/15/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol spotřebitelských úvěrů.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky   (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 19. 1. 2015 – čj. ČOI 4131/15/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena