Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 2. 2. 2016

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 2. 2. 2016   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 21. 1. 2016 na žádost týkající se  počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  v maloobchodech a v prodejních řetězcích v období od 1.1.2015  do 31.12. 2015.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 12. 1. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 4161/16/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  v maloobchodech a v prodejních řetězcích  v období od 1.1.2015 do 31.12.2015.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 21. 1. 2016 – čj. ČOI 7611/16/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena