Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 2. 3. 2016

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 2. 3. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 19. 2. 2016 na žádost týkající se pravomocných pokut udělených ČOI v roce 2015 v oblasti veřejného stravování.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 1. 2. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 13158/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se pravomocných pokut udělených ČOI v roce 2015 v oblasti veřejného stravování.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 19. 2. 2016 – čj. ČOI 20733/16/0100.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena