Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 2. 3. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 9. 2. 2022 – čj. ČOI 20419/22/0100  týkající se pozice ústředního ředitele ČOI. Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky  dne 23. 2. 2022 – čj. ČOI 24204/22/0100.

2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena