Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 2. 8. 2016

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 2. 8. 2016   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 22. 7. 2016 na žádost týkající se  počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  v maloobchodech a v prodejních řetězcích v období od 1.1.2016  do 30. 6. 2016.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 14. 7. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 88432/16/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v maloobchodech a v prodejních řetězcích v období od 1.1.2016 do 30.6.2016.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 22. 7. 2016 – čj. ČOI 91182/16/0100.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena