Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 20. 1. 2017

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 20. 1. 2017   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 6. 1. 2017 na žádost týkající se  počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  v maloobchodech a v prodejních řetězcích v období od 1.1.2016  do 31. 12. 2016.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 29. 12. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 169895/16/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v maloobchodech a v prodejních řetězcích v období od 1.1.2016 do 31.12.2016.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou (ke stažení ZDEZDE ve formátu PDF) dne 6. 1. 2017 – čj. ČOI 2127/17/0100.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena