Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 20. 11. 2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 7. 11. 2017 na žádost týkající se likvidace padělků.   

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 23. 10. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 140901/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se likvidace padělků.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 7. 11. 2017 – čj. ČOI 146723/17/0100.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena