Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 20. 11. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci poskytnutou dne 12. 11. 2018 na žádost týkající se výkladu rozhraniční působnosti mezi ČOI, SZPI, živnostenskými úřady a ERÚ v případě udělování sankcí za nekalé obchodní praktiky dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.  

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 5. 11. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 143359/18/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se výkladu rozhraniční působnosti mezi ČOI, SZPI, živnostenskými úřady a ERÚ v případě udělování sankcí za nekalé obchodní praktiky dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.  

Vzhledem k tomu, že se žadatel domáhal výkladu  kontrolní působnosti ČOI a dalších dozorových orgánů, byla žádost rozhodnutím zamítnuta a žadateli bylo sděleno, že odpověď mu bude poskytnuta v zákonné 30 denní lhůtě mimo režim ZSPI.

Žadateli bylo rozhodnutí o odmítnutí žádosti a informace o tom, že mu bude odpověď poskytnuta mimo režim ZSPI a to v zákonné 30 denní lhůtě, zaslána jako listovní zásilka na dodejku dne 12. 11. 2018 – čj. ČOI 145624/18/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena