Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 20. 12. 2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 11. 12. 2017 na žádost týkající se řízení ve věci kontroly výrobku VLC 22.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 24. 11. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 156115/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se řízení ve věci kontroly výrobku VLC 22. Žadateli bylo sděleno, že již v minulých vyjádřeních (mimo režim zákona č. 106) ČOI byl seznámen s průběhem šetření a že na základě podnětu bylo provedeno šetření v tržní síti i v rámci internetového prodeje a předmětný typ výrobku již nebyl zjištěn v nabídce. Dále byl žadatel informován, že o výsledku šetření v předmětné záležitosti mu bude poskytnuta informace (mimo režim zákona č. 106) inspektorátem ČOI Středočeský a Hl. m. Praha.      

Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou dne 11. 12. 2017 – čj. ČOI 163014/17/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena