Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 20. 2. 2015

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 20. 2. 2015  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 6. 2. 2015 na žádost týkající se nakládání se spisy.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 13. 1. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 11760/15/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se nakládání se spisy.
Žadateli byla odpověď poskytnuta písemně (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 6. 2. 2015 – čj. ČOI 12571/15/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena