Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 20. 2. 2017

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 20. 2. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 7. 2. 2017 na žádost týkající se pravomocných pokut udělených ČOI v roce 2016 v oblasti veřejného stravování.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 23. 1. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 11924/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se pravomocných pokut udělených ČOI v roce 2016 v oblasti veřejného stravování.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE a ZDE ve formátu PDF) dne 7. 2. 2017 – čj. ČOI 19078/17/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena