Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 20. 3. 2017

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 20. 3. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 9. 3. 2017 na žádost týkající se výsledků činnosti oddělení ADR (mimosoudní řešení spotřebitelských sporů) v roce 2016.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 22. 2. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 27555/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se výsledků činnosti oddělení ADR (mimosoudního řešení spotřebitelských sporů) v roce 2016. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 9. 3. 2017 – čj. ČOI 33516/17/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena