Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 20. 3. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 12. 3. 2018 na žádost týkající se výše platů, odměn, benefitů, funkčních požitků a délky působení ve funkci ústředního ředitele a ředitelů inspektorátů. 

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 23. 2. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 27624/18/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se výše platů, odměn, benefitů, funkčních požitků a délky působení ve funkci ústředního ředitele a ředitelů inspektorátů. Žadateli byly požadované informace poskytnuty v anonymizované podobě.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky dne 12. 3. 2018 – čj. ČOI 33780/18/0100.  

 

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena