Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 20. 3. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci poskytnutou dne 12. 3. 2019 na žádost týkající se kontroly bezpečnosti strojů.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 7. 3. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle ZSPI evidovaná pod čj. ČOI 33209/19/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontroly bezpečnosti strojů. Vzhledem k tomu, že v této oblasti nemá ČOI dozorovou pravomoc, byla žádost odložena, o čemž byl žadatel informován.

Žadateli byla informace o odložení žádosti poskytnuta  elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 12. 3. 2019 – čj. ČOI 33693/19/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena