Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 20. 3. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 10. 3. 2020 (čj. ČOI 35835/20/0100) týkající se upřesnění informace zveřejněné v tiskové zprávě ke kontrolám kvality pohonných hmot. Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky datovou schránkou (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 13. 3. 2020 – čj. ČOI 36421/20/0100.

 

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena