Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 20. 4. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 31. 3. 2022 – čj. ČOI 47692/22/0100  týkající se šetření u společnosti Buy4Less.  Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky datovou schránkou dne 13. 4. 2022 – čj. ČOI 49168/22/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena