Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 20. 7. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 11. 7. 2018 na žádost týkající se počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  v maloobchodech a v prodejních řetězcích v období od 1.1.2018  do 30. 6. 2018.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 28. 6. 2018 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 85660/18/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v maloobchodech a v prodejních řetězcích v období od 1.1.2018 do 30.6.2018.

Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou (ke stažení ZDE a ZDE ve formátu PDF) dne 11. 7. 2018 – čj. ČOI 89795/18/0100.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena