Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 20. 7. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) odpověď na žádost ze dne 1. 7. 2020 (čj. ČOI 91614/20/0100) týkající se počtu kontrol, uložených pokut a jejich výše za porušení § 11 odst. 5 zákona č. 65/2017 Sb. – prodej alkoholických nápojů osobám mladším 18 let u vybraných subjektů od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou (ke stažení ZDE a  ZDE  ve formátu PDF) dne 10. 7. 2020 – čj. ČOI 93874/20/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena