Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 20. 8. 2015

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 20. 8. 2015   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 14. 8. 2015 na žádost týkající se přešetření a doplacení platu.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 30. 7. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 82217/15/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se přešetření a doplacení platu. Žadateli bylo sděleno, že byla provedena kontrola evidence docházky za požadované období a nebyla shledána žádná závada ve výpočtu.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne 14. 8. 2015 – čj. ČOI 83752/15/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena