Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 20. 9. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 30. 8. 2021 (čj. ČOI 11845/21/0100) týkající se šetření činnosti podnikatelů ve věci nabízení LED žárovek spotřebitelům jako dárek „zdarma“.
Informace byla žadateli zaslána elektronicky (ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 13. 9. 2021 – čj. ČOI 115934/21/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena