Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 21. 10. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 30. 9. 2020 (čj. ČOI 130820/20/0100) týkající se sdělení pod jakou spisovou značkou je vedena stížnost žadatele. Žadateli bylo spisové číslo sděleno a požadované informace byly poskytnuty elektronicky dne 9. 10. 2020 – čj. ČOI 134103/20/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena