Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 21. 12. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci ze dne 11. 12. 2018 týkající se poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí podle seznamu žadatele.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 26. 11. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZSPI“), evidovaná pod čj. ČOI 154049/18/0100, v níž žadatel požadoval poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí podle zaslaného seznamu a týkal se porušení § 6 odst. 1 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru. Žadateli bylo poskytnuto všech 15 požadovaných rozhodnutí v anonymizované podobě.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou dne 11. 12. 2018 – čj. ČOI 160470/18/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena