Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 21. 2. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 29. 1. 2020 (sp. zn. ČOI 14309/20/0100) týkající se řízení vedených se společností žadatele.
Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou  (ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 11. 2. 2020 – čj. ČOI 14557/20/0100.

 

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena