Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 21. 3. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci poskytnutou dne 12. 3. 2019 na žádost týkající se podání.  

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 1. 3. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle ZSPI evidovaná pod čj. ČOI 30078/19/0100, v níž žadatel požadoval poskytnutí podání spol. dTest týkající se používání doložky „no show“ a vyjádření ČOI.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE  ve formátu PDF) dne 12. 3. 2019 – čj. ČOI 33570/19/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena