Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 21. 6. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 7. 6. 2018 na žádost týkající se  v první části řízení o Obvodního soudu pro Prahu 1 a ve druhé části, s odkazem na informace zveřejněné v médiích, žádostí o náhradu škody ve věci „kauza dieselgate“.   

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 24. 5. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 69117/18/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se řízení o Obvodního soudu pro Prahu 1 a žádostí o náhradu škody ve věci „kauza dieselgate“. Žadateli byly k první části žádosti poskytnuty požadované dokumenty v anonymizované podobě – žaloba, rozsudek a usnesení  a ke druhé části žádosti sděleno, že Česká obchodní inspekce neeviduje žádné žádosti o náhradu škody a nevede žádná soudní řízení o náhradu újmy, k těmto účelům tedy nevyužívá ani služby žádné externí advokátní kanceláře.  

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou dne 8. 6. 2018 – čj. ČOI 71346/18/0100.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena