Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 21. 6. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 30. 5. 2022 – čj. ČOI 72428/22/0100  týkající se výše uložených pokut jednotlivými inspektoráty v letech 202, 2021 a za období od 1.1. do 31.5.2022 a výše uložených sankcí za porušení § 6 odst. 1 zákona č. 90/2016. Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky  datovou schránkou dne 13. 6. 2022 – čj. ČOI 73890/22/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena