Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 21. 7. 2016

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 21. 7. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 8. 7. 2016 na žádost týkající se poskytnutí dokumentu vydaného ČOI vztahujícího se ke způsobu značení textilu materiálovým složením, informacemi o údržbě a ošetřování a dalšími povinnými údaji.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 28. 6. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 82591/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se poskytnutí dokumentu vydaného ČOI vztahujícího se ke způsobu značení textilu materiálovým složením, informacemi o údržbě a ošetřování a dalšími povinnými údaji.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 8. 7. 2016 – čj. ČOI 82899/16/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena