Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 21. 7. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 29. 7. 2022 – čj. ČOI 85703/22/0100  týkající se vyřízení podnětu podaného žadatelem. Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky datovou schránkou dne 14. 7. 2022 – čj. ČOI 88673/22/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena