Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 21. 8. 2015

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 21. 8. 2015  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 17. 8. 2015 na žádost týkající se práce v elektronickém systému spisové služby ČOI.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 31. 7. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 82813/15/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se práce v elektronickém systému spisové služby ČOI.
Žadateli byla odpověď poskytnuta písemně (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 17. 8. 2015 – čj. ČOI 87025/15/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena