Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 21. 8. 2015

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 21. 8. 2015   zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 17. 8. 2015 na žádost týkající se přešetření a doplacení platu, informace o tom, jak došlo k nesrovnalosti a přijatých opatřeních.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 31. 7. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 83044/15/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se přešetření a doplacení platu, informace o tom, jak došlo k nesrovnalosti a přijatých opatřeních.
Žadateli byl v poskytnut dopis ústředního ředitele ČOI ze dne 4. 8. 2015, v němž bylo tazateli sděleno, že byla provedena kontrola evidence docházky za požadované období a nebyla shledána žádná závada ve výpočtu.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne 17. 8. 2015 – čj. ČOI 84997/15/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena