Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 21. 8. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 31. 7. 2020 (čj. ČOI 103991/20/0100) týkající se rozvoje spisové služby a provedených kontrolách spisové služby a posledního skartačního řízení u ČOI. Žadateli byly požadované informace poskytnuty ve formě kopií dokumentů a popisem provedené kontroly a skartačního řízení. Informace byly odeslány elektronicky datovou schránkou dne 14. 8. 2020 – čj. ČOI 109097/20/0100.

2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena