Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 21. 9. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 31. 8. 2021 – čj. ČOI 112323/21/0100  týkající se diskriminace ze strany obce jako provozovatele vlastního sportovního areálu spočívající ve stanovení dvojích cen pro občany hlášené v obci a ostatní.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou (ke stažení   ZDE   ve formátu PDF) dne 14. 9. 2021 – čj. ČOI 115951/21/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena