Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 22. 3. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci poskytnutou dne 12. 3. 2019 na žádost týkající se kontrol v restauraci U Čerta od roku 2015 doposud.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 7. 3. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle ZSPI evidovaná pod čj. ČOI 33019/19/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol v restauraci U Čerta.

Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 12. 3. 2019 – čj. ČOI 33903/19/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena