Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 22. 5. 2017

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 22. 5. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 9. 5. 2017 na žádost týkající se poskytnutí informací ke kontrolám spotřebitelských úvěrů od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2014.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 13. 4. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 54216/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se poskytnutí informací ke kontrolám spotřebitelských úvěrů od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2014. Lhůta pro poskytnutí informací byla dne 26. 4. 2017 prodloužena (dopisem čj. ČOI 59776/17/0100).
Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky prostřednictvím datové schránky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 9. 5. 2017 – čj. ČOI 55669/17/0100.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena