Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 22. 8. 2016

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 22. 8. 2016   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 11. 8. 2016 na žádost týkající se poskytnutí pravomocných rozhodnutí za porušení  § 20 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru za období od 11. 11. 2015 do dne podání žádosti.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 29. 7. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 95460/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se poskytnutí pravomocných rozhodnutí za porušení § 20 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru za období od 11. 11. 2015 do dne podání žádosti.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 11. 8. 2016 – čj. ČOI 100179/16/0100.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena