Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 22. 8. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 6. 8. 2019 (sp. zn. ČOI 100913/19/0100) týkající se poskytnutí rozhodnutí o uložení sankce spol. DanCars CZ, s.r.o. 

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 16. 8. 2019 – čj. ČOI 101462/19/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena