Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 23. 11. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 1. 11. 2020 (čj. ČOI 145175/20/0100) týkající se poskytnutí informací ke Zprávě o výsledku auditu kontrol spotřebitelského úvěru Žadateli byly informace poskytnuty a bylo mu zasláno rozhodnutí čj. ČOI 27/0111/14/R, které se ke kontrolám spotřebitelského úvěru vztahuje.
Žadateli byly informace poskytnuty elektronicky datovou schránkou dne 16. 11. 2020 – čj. ČOI 146512/20/0100.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena