Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 23. 12. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 11. 12. 2020 (čj. ČOI 165954/20/0100) týkající se informace o řízeních vedených za porušení zákona č. 100/2004 Sb., týkající se obchodování s ohroženými druhy.  Vzhledem k tomu, že v této oblasti nemá Česká obchodní inspekce žádné dozorové pravomoci, byla žádost dle § 14 odst. 5 písm. c) ZSPI odložena a žadatel byl o této skutečnosti informován.
Informace o odložení žádosti byla odeslána elektronicky dne 16. 12. 2020 – čj. ČOI 166027/20/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena