Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 23. 2. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti ze dne 15. 1. 2021 čj. ČOI 7541/21/0100 týkající se poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí a příkazů za sankce uložené od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020  u 10 obchodních řetězců (Lidl Česká republika, Kaufland Česká republika, Globus ČR, Hruška, spol. s r.o., skupina COOP, Penny Market, Billa, Tesco Stores ČR, Tesco Franchise Stores ČR a Macro Cash and Carry ČR). Vzhledem k rozsáhlosti vyhledávání informací v datových systémech a následné kompletaci  požadovaných dokumentů, jejich nutné anonymizaci a konzultaci se všemi inspektoráty ČOI byla žadateli  dne 29. 1. 2021 zasláno oznámení o požadované úhradě – čj. ČOI 13584/21/0100. Částka byla uhrazena dne 3. 2. 2021. Požadované dokumenty byly vyhledány a anonymizovány. Celkem bylo poskytnuto 229 dokumentů.
Žadateli byla odpověď zaslána doporučeně jako listovní zásilka dne 12. 2. 2020 – čj. ČOI 21153/21/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena