Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 23. 2. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti ze dne 11. 1. 2022 čj. ČOI 5168/22/0100 týkající se poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí a příkazů za sankce uložené od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021  u 10 obchodních řetězců (Lidl Česká republika, Kaufland Česká republika, Globus ČR, Hruška, spol. s r.o., skupina COOP, Penny Market, Billa, Tesco Stores ČR, Tesco Franchise Stores ČR a Macro Cash and Carry ČR). Vzhledem k rozsáhlosti vyhledávání informací v datových systémech a následné kompletaci  požadovaných dokumentů, jejich nutné anonymizaci a konzultaci s  inspektoráty ČOI byla žadateli  dne 25. 1. 2022 zasláno oznámení o požadované úhradě – čj. ČOI 11234/22/0100. Částka byla uhrazena dne 27. 1. 2022. Požadované dokumenty byly vyhledány a anonymizovány. Celkem bylo poskytnuto 175 dokumentů a přehledové tabulky ke každému subjektu. Žadateli byla odpověď zaslána doporučeně jako listovní zásilka dne 16. 2. 2022 – čj. ČOI 16735/22/0100.

2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena